ส่วนประกอบของเบียร์

เบียร์มีส่วนผสมหลัก 4 อย่างคือ

  1. น้ำ – เป็นส่วนประกอบสำคัญประมาณ 90% ขึ้นไป มีเกลือแร่ต่างๆด้วย จึงทำให้เบียร์มีรสชาติต่างกันไป
  2. ฮ็อพ (Hobs) – เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งใช้เพื่อรักษาความสมดุลหรือเพิ่มรสชาติของเบียร์ ฮ็อพทำให้เบียร์มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
  3. ข้าวบาร์เลย์ที่นำมาเพาะและอบให้แห้ง (Barley malt) - จะทำให้เกิดน้ำตาลที่ยีสต์สามารถกินได้
  4. ยีสต์ (Yeast) – จุลินทรีย์ที่กินน้ำตาลที่พบในข้าวบาร์เลย์ และแปลงเป็นแอลกอฮอล์และก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ (ฟอง)

เมื่อรวมส่วนผสมหลักเหล่านี้เข้าด้วยกันในกระบวนการหมักเราก็จะได้เบียร์ขึ้นมา

เบียร์รสชาติแปลกๆ ของแต่ละยี่ห้อ ก็จะใส่ส่วนผสมอื่นๆ เข้าไปเพื่อสร้างรสชาติที่แตกต่างกัน

ที่มา : wongnai.com

แชร์ไป Facebook