ประเภทของเบียร์

การแบ่งประเภทของเบียร์นั้นจะแบ่งได้หลายวิธี แต่วิธีหลักๆที่ใช้คือแบ่งตามประเภทของยีสต์ที่ใช้ในการหมัก โดยจะแบ่งเป็น 3 ปรเภทหลักๆ คือ

ยีสต์หมักลอยผิว (top-fermenting yeast) คือ เชื้อยีสต์ที่จะลอยตัวอยู่ที่ผิวหน้าของเบียร์เมื่อเสร็จสิ้นการหมัก

ยีสต์หมักนอนก้น (bottom-fermenting yeast) คือ เชื้อยีสต์ที่จะจมอยู่ที่ก้นภาชนะเมื่อเสร็จสิ้นการหมัก

ยีสต์ธรรมชาติ เป็นการใช้เชื้อยีสต์ตามธรรมชาติ ไม่ได้ใช้เชื้อที่เพาะเลี้ยงขึ้นมา

นอกจากนี้การแบ่งประเภทยังแบ่งตาม สี, แหล่งผลิต, วัตถุดิบที่ใช้, กระบวนการผลิต, ปริมาณแอลกอฮอล์ และ อื่น ๆ


ประเภทยีสต์หมักลอยผิว

 • เอล (Ale)
 • พอร์ทเทอร์ (Porter)
 • เบียร์ขาว, ไวท์เบียร์, ไวซ์เบียร์ (White beer)
 • อัลท์เบียร์ (Alt beer)
 • เคิลช์ (Kölsch)
 • สเตาท์ (Stout)

ประเภทยีสต์หมักนอนก้น

 • ลาเกอร์ (Lager)
 • พิลเซ่นเบียร์ (Pilsen beer)
 • เบียร์ดำ, ดาร์คเบียร์(dark beer)
 • บ๊อคเบียร์ (Bock beer)

ประเภทยีสต์ธรรมชาติ

 • ลัมบิค (Lambic)

การแบ่งประเภทเบียร์แบบอื่นๆ

 • เบียร์สด (Draught beer)
  หมายถึง เบียร์ที่ทำการเสิร์ฟจากถังเบียร์ โดยไม่ได้บรรจุลงขวด หรือ กระป๋อง
 • ไลท์เบียร์ (Light beer)
  หมายถึง เบียร์ที่มีแคลอรี่ และ แอลกอฮอล์ต่ำ มีสีอ่อน และ รสชาดที่จืดชืดกว่า โดยจะมีรสขมน้อย และ ไม่หลงเหลือรสชาติติดปากหลังการดื่ม
 • ไอซ์เบียร์ (Ice beer)
แชร์ไป Facebook